ISTRIAN

Opći uvjeti korištenja

Dobrodošli na našu virtualnu šumsku tržnicu! Nadamo se da ćete se zabaviti istražujući virtualne štandove naših lovaca na tartufe i uživati kušajući svježe proizvode koje oni svakodnevno sakupljaju u istarskim šumama i koje će dostaviti izravno na Vašu trpezu ili u Vaš lokalni restoran!

Sadržaj:

 1. O općim uvjetima poslovanja
 2. Opća pravila
 3. Privatnost
 4. Korisnički račun
 5. Sadržaji
 6. Pravila korištenja
 7. Zatvaranje korisničkog računa
 8. Ograničenja od odgovornosti i jamstva
 9. Zaštita potrošača
 10. Sporovi
 11. Sporovi među korisnicima
 12. Izmjene i dopune Općih uvjeta
 13. Završne odredbe
 14. Kontaktirajte nas
 1. O općim uvjetima poslovanja

Ovaj dokument i ostali dokumenti na koje se pozivamo u nastavku čine cjelinu i kao takvi predstavljaju naše opće uvjete poslovanja (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti).

Opći uvjeti su pravno obvezujući i predstavljaju ugovor između Vas kao korisnika i trgovačkog društva Punta verde business solutions j.d.o.o. sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, Fažanska cesta-Valb. 82A, 52212 Fažana, OIB: 70424462847, koje je vlasnik IstrianTruffles internetske stranice (www.istriantruffles.eu – u daljnjem tekstu trgovačko društvo Punta verde business solutions j.d.o.o. predstavljaju izrazi: „IT“, „naša internetska stranica“, „virtualna tržnica“, „mi“, i/ili bilo koja kombinacija odnosno izvedenica tih riječi). Korisnicima se smatraju svi korisnici naše internetske stranice, bilo da se radi o kupcima, prodavateljima ili trećim osobama.

Ovi Opći uvjeti korištenja propisuju Vaša prava i obveze kad koristite IT virtualnu tržnicu i ostale usluge koje Vam IT pruža (u daljnjem tekstu: „Usluge“ ili bilo koja izvedenica te riječi), pa Vas molimo da ih pažljivo pročitate i proučite.

Ako koristite bilo koju našu Uslugu (ili samo prelistavate naše interenetske stranice) smatra se da ste suglasni s Općim uvjetima korištenja i svim njihovim sastavnim dijelovima. Drugim riječima, ako ne pristajete na iste Opće uvjete, nemate pravo koristiti se našim Uslugama.

 1. Opća pravila

Naše Usluge prvenstveno povezuju ljude, a potom i ljude s proizvodima istarskih šuma. Opća pravila o korištenju naših Usluga i naše internetske stranice iznosimo u nastavku.

Pregledavajući našu internetsku stranicu (www.istriantruffles.eu) i koristeći bilo koje od naših Usluga Vi izjavljujete da ste suglasni sa svim odredbama ovih Općih uvjeta korištenja, naših Pravila zaštite osobnih podataka, odredbama svih dokumenata koji su Vam dostupni na našoj internetskoj stranici, i odredbama svih dijelova ovih Općih uvjeta korištenja koji se sastoje od sljedećih dokumenata:

 • Uvjeti korištenja za kupce koje možete pronaći ovdje,
 • Uvjeti korištenja za prodavatelje koje možete pronaći ovdje,
 • Pravila korištenja kolačića koje možete pronaći ovdje.

Svi naprijed navedeni dokumenti su sastavni dijelovi naših Općih uvjeta korištenja (dalje skupno nazvani: Opći uvjeti). Lako ćete ih pronaći pri dnu naše internetske stranice.

 1. Privatnost

Zaštita Vaših osobnih podataka i Vaša digitalna sigurnost su nam jako važni. Molimo Vas da pročitate i proučite naša Pravila zaštite osobnih podataka ovdje. Koristeći IT virtualnu tržnicu i bilo koje naše Usluge suglasni ste na odredbe naših Pravila privatnosti koja su sastavni dio ovih Općih uvjeta.

Osobne podatke korisnika (npr. ime kupca, njegova e-mail adresa, adresa za dostavu i ostale informacije) obrađuju kako IT virtualna tržnica, tako i prodavatelji koji putem nje prodaju svoje artikle. IT i prodavatelji su neovisni i odvojeni obrađivači osobnih podataka korisnika sukladno pravu Europske unije (dalje: EU). Drugim riječima, svaki obrađivač je zasebno odgovoran za osobne podatke koje obrađuje prilikom pružanja Usluga. IT neće biti odgovoran za bilo kakvo postupanje prodavatelja s osobnim podacima korisnika.

Ako IT bude tužen, kažnjen, ili na bilo koji drugi način pretrpi štetu zbog bilo kakvog postupanja prodavatelja s osobnim podacima korisnika, prodavatelj je suglasan da obešteti IT za bilo kakve troškove odnosno imovinsku ili neimovinsku štetu koju IT zbog toga pretrpi.

 1. Korisnički račun

Kako biste koristili neke od naših Usluga bit će potrebno da na našoj internetskoj stranici kreirate korisnički račun. U tom pogledu, molimo da se pridržavate sljedećih pravila:

4.1. Osoba čije su osobne i/ili financijske informacije upisane u korisnički račun smatra se jednom jedinom osobom koja je odgovorna za sve aktivnosti koje potječu s tog korisničkog računa (unošenje podataka, odabir artikla, i bilo kakve druge radnje). U slučaju registracije pravne osobe, smatra se da je istu obavila osoba koja je na to ovlaštena po zakonu ili punomoći te da je u ime i za račun te pravne osobe pristala na Opće uvjete. Korisnički račun se ne može prenositi na drugu pravnu ili fizičku osobu.

4.2. IT ne pruža Usluge maloljetnicima. Ako imate ispod 18 godina starosti ili ako ste maloljetni sukladno propisima Vaše države, nije Vam dopušteno koristiti IT ili naše Usluge. Dužni ste pratiti i kontrolirati sve aktivnosti koje se poduzimaju s Vašeg korisničkog računa. IT se neće smatrati odgovornim ako maloljetna osoba poduzima bilo kakve aktivnosti putem Vašeg korisničkog računa pri našoj internetskoj stranici.

4.3. Zaštitite svoju lozinku i čuvajte je na sigurnom.

4.4. Zabranjeno je koristiti netočne ili lažne informacije, uvredljivo izražavanje, informacije koje krše bilo kakav vid autorskih prava odnosno intelektualnog/industrijskog vlasništva, ili koje na bilo koji drugi način krše pravila Općih uvjeta.

 1. Sadržaji

Sve što nam pošaljete i/ili objavite na našim internetskim stranicama odnosno koristeći naše Usluge (npr. osobna imena, opisi, fotografije, slike, snimke, komentari, itd.) su Vaši sadržaji (u daljnjem tekstu: Sadržaji ili bilo koja izvedenica te riječi).

5.1. Osobno ste odgovorni za slanje/objavljivanje bilo kakvih Sadržaja. Činom objavljivanja bilo kojih Sadržaja na našoj internetskoj stranici Vi pod punom pravnom odgovornošću izjavljujete da imate sva potrebna prava na te Sadržaje i da njihovom objavom ne kršite bilo kakva prava trećih osoba.

5.2. Činom slanja/objavljivanja bilo kojih Sadržaja prenosite na IT neopoziva, besplatna, trajna, prostorno neograničena prava na korištenje, reprodukciju, distribuciju, pohranu, modifikaciju, uređivanje i izradu derivativnih proizvoda od Vaših Sadržaja. Na navedeni način omogućavate i olakšavate oglašavanje i promociju naših Usluga i IT virtualne tržnice putem bilo kojih komunikacijskih kanala i bilo kojeg medija. U dijelu Sadržaja koji sadrži osobne podatke dajete nam izričitu privolu da ih koristimo i priznajete naš legitimni interes u tome. Drugim riječima, imajte na umu da sve što objavite na IT virtualnoj tržnici i/ili koristeći naše Usluge na bilo koji način, imamo pravo iskorištavati u marketinške i komercijalne svrhe (npr. uređivati Vaše fotografije i objaviti ih u medijima).

5.3. Ni u kojim okolnostima nije dopušteno unositi/objavljivati lažne, zavaravajuće, protupropisne ili neprikladne Sadržaje na našim internetskim stranicama odnosno koristeći naše Usluge. Također suglasni ste da nećete unositi/objavljivati Sadržaje koji bi bili nemoralni, zlonamjerni, uvredljivi, klevetnički, prijeteći, opsceni ili na bilo koji način u suprotnosti s pravnim propisima i/ili bilo kojim dijelom naših Općih uvjeta.

 1. Pravila korištenja

Dajemo Vam ograničeno, opozivo i neprenosivo pravo da koristite naše Usluge na način i pod uvjetima propisanim ovim Općim uvjetima, te pod sljedećim strogim uvjetima:

6.1. Nemojte kršiti zakon. U bilo kakvim aktivnostima povezanim s korištenjem naših Usluga dužni ste u svemu se pridržavati svih pravnih pravila Vaše matične države i Europske unije, kao i pravnih pravila međunarodnog prava. Imajte na umu da IT ni u čemu nije odgovoran kako za Vaše postupke, tako ni za Vaše pravne obveze.

Ako saznamo da je bilo koja Vaša aktivnost vezana uz korištenje naših Usluga u bilo kakvom pogledu ilegalna, Vaš korisnički račun će biti zatvoren te ćemo prema potrebi protiv Vas poduzeti odgovarajuće pravne radnje kako bismo spriječili, umanjili ili nadoknadili štetu koju ste nam time nanijeli ili možete nanijeti. U tom pogledu će IT svakako surađivati s nadležnim tijelima javne vlasti.

6.2. Osobito vodite računa o činjenici da ste radi obnašanja bilo kakve gospodarske aktivnosti preko ili uz pomoć naših Usluga sami dužni ishoditi i posjedovati bilo kakve licence i/ili dozvole javnih vlasti, kao i upisati se u odgovarajuće javne registre. Također ističemo da sami snosite punu odgovornost za ispravnost i kvalitetu Vaših artikala koje nudite na IT virtualnoj tržnici, njihovu urednu dostavu kupcima i ispunjavanje svih obveznopravnih, poreznih, carinskih, zdravstvenih, tehničkih i bilo kakvih drugih pravnih propisa vezanih uz Vaše artikle i gospodarsku aktivnost koju obavljate preko ili uz pomoć naših Usluga.

6.3. Sami ste odgovorni za plaćanje svih poreza, fiskalnih i/ili parafiskalnih nameta. IT neće i ne može voditi računa o Vašim poreznim obvezama koje nastanu ili mogu nastati u vezi s Vašim korištenjem naših Usluga. IT ni na koji način ne obračunava niti uračunava porezne obveze prodavatelja i kupaca.

6.4. Dužni ste podmiriti sve svoje obveze po dospijeću i u skladu s Općim uvjetima. Ako IT prema Vama ima potraživanja koja nista podmirili u roku od 30 (trideset) dana od dana dospijeća, može pokrenuti postupak prisilne naplate i zatvoriti Vaš korisnički račun.

6.5. Dužni ste suzdržati se od bilo kakvog nanošenja štete našem informatičkom sustavu i računalnom kodu na bilo koji način (npr. unošenjem bilo kakvog štetnog računalnog koda, crawlanjem, slanjem malwarea, itd.).

6.6. Koristeći se našim Uslugama suglasni ste da se Vaš elektronički pristanak u bilo kojem obliku (npr. slanjem e-maila ili klikom miša na bilo koju funkciju IT virtualne tržnice) smatra jednakovrijednim Vašem potpisu na papiru.

6.7. Radi učinkovite i brze razmjene pisanih pravno obvezujućih informacija suglasni ste da Vam iste šaljemo elektroničkim putem na Vašu e-mail adresu koju ste unijeli u svoj korisnički račun, te će se takvo slanje smatrati urednom dostavom koja se dokazuje potvrdom našeg e-mail poslužitelja.

6.8. Naziv „Istrian Truffles“, “IT” i druga IT obličja, uzorci, brendovi, logotipovi, i bilo kakve druge oznake koje koristimo na našim Internet stranicama predstavljaju naše intelektualno, autorsko i industrijsko vlasništvo. Molimo Vas da to poštujete i da ništa od naprijed navedenog ne koristite bez našeg izričitog pristanka. U protivnom, IT može zatvoriti Vaš korisnički račun i protiv Vas poduzeti odgovarajuće pravne korake.

 1. Zatvaranje korisničkog računa

IT pridržava pravo da zatvori Vaš korisnički račun u bilo kojem trenutku bez obrazloženja. Nerado ćemo to učiniti, ali ako primijetimo da ste na bilo koji način prekršili Opće uvjete zatvorit ćemo Vaš korisnički račun, a u tom slučaju Vi nećete imati više pravo koristiti naše Usluge.

IT pridržava pravo da ukine, privremeno obustavi isporuku i/ili izmijeni Usluge i/ili bilo koji dio Usluga u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja. U cijelosti se isključuje odgovornost IT-a u slučaju da navedene promjene utječu na Vas i Vaše poslovanje, uključujući eventualno umanjenje zarade.

Svoj korisnički račun možete sami zatvoriti u svakom trenutku. U tom slučaju sva dugovanja koja imate prema nama dospijevaju na naplatu odmah. Nakon Vašeg zatvaranja računa IT može zadržati neke ili sve Vaše Sadržaje sukladno toč. 5. ovih Općih uvjeta.

Imajte na umu da biste mogli izgubiti Sadržaje i/ili bilo kakve informacije koje ste unosili/objavljivali putem naših Usluga u slučaju zatvaranja korisničkog računa (neovisno o razlogu zatvaranja).

Koristeći naše Usluge suglasni ste da će ovi Opći uvjeti ostati na snazi čak i kad se Vaš korisnički račun zatvori, ili kad prestanete koristiti naše Usluge iz bilo kojeg razloga.

 1. Ograničenja od odgovornosti i jamstva

IT je virtualna tržnica koja pruža isključivo uslugu zajedničkog virtualnog prostora koji okuplja prodavatelje i njihove kupce. Svi predmeti koji su oglašeni na našoj internetskoj stranici odnosno koji se prodaju putem naših Usluga prodaju se isključivo izravno od prodavatelja na način koji je u cijelosti neovisan i odvojen od IT-a. IT ne proizvodi, ne skladišti, ne prevozi i ne provjerava ni na koji način predmete koje prodavatelji prodaju putem naših Usluga odnosno koji su oglašeni na našoj internetskoj stranici. IT ni na koji način ne sudjeluje u pravnom odnosu između njegovih korisnika i nije dio nikakvih transakcija koje se među njima dogode.

IT ni na koji način nije odgovoran za sigurnost, kvalitetu ni zakonitost predmeta koji se prodaju putem naših Usluga odnosno koji su oglašeni na našoj internetskoj stranici, niti za iste na bilo koji način garantira. Koristeći naše Usluge suglasni ste da bilo koji prigovor ili zahtjev koji imate u pogledu predmeta koje ste kupili na našoj internetskoj stranici odnosno koristeći naše Usluge možete uputiti isključivo i izravno prodavatelju. Također suglasni ste da je naša odgovornost u pogledu sigurnosti, kvalitete i zakonitosti predmeta koji ste kupili koristeći naše Usluge u cijelosti isključena.

IT ni na koji način nije odgovoran za zakonitost, intelektualno vlasništvo, točnost ili prikladnost bilo kojeg Sadržaja kojem možete pristupiti koristeći naše Usluge. Suglasni ste da je naša odgovornost u tom pogledu u cijelosti isključena, te također suglasni ste da ni na koji način nismo odgovorni za Vaše odnose i interakcije s drugim korisnicima.

IT ne garantira i ne odgovara ni na koji način za stanje na Vašem Gift voucher računu. Suglasni ste da IT neće biti odgovoran za bilo kakvo uništenje, krađu, izmjenu ili neovlašteni pristup Vašem Gift voucher računu ili njegovom kodu. IT može zabraniti korištenje Vašeg Gift voucher računa ako pravovremeno prijavite da je Vaš Gift voucher ili njegov kod izgubljen ili ukraden, ili ako ustanovimo da se Vaš Gift voucher račun koristi na protuzakonit, sumnjiv ili neovlašten način. Izdat ćemo Vam zamjenski Gift voucher kod u slučaju da isti prestane raditi.

Naše usluge bi Vam mogle biti dostupne putem proizvoda i/ili usluga treće strane (kao npr. mobilni uređaji i njihove aplikacije, Facebook, Instagram, Viber, Whatsapp, itd.). Ako koristite naše Usluge suglasni ste da je Vaše korištenje proizvoda i/ili usluga bilo koje treće strane isključivo na Vaš rizik. Imajte u vidu činjenicu da IT nije ni na koji način stranka ugovora i/ili općih uvjeta korištenja i/ili bilo kakvih dogovora koje imate s bilo kojom trećom stranom.

JAMSTVA

KORISTEĆI NAŠE USLUGE SUGLASNI STE DA KORISTITE IT INTERNETSKE STRANICE I SVE NAŠE USLUGE U OBLIKU I SADRŽAJU „KAKVI JESU“ I „PO DOSTUPNOSTI“, TJ. BEZ IKAKVOG JAMSTVA (IZRIČITOG ILI PREŠUTNOG). IZRIČITO NEGIRAMO POSTOJANJE BILO KAKVOG JAMSTVA ZA MATERIJALNE I PRAVNE NEDOSTATKE, BILO KAKVOG JAMSTVA VLASNIŠTVA, NEKRŠENJA PRAVA, OČEKIVANE ILI PROPISANE KVALITETE I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU, KAO I BILO KAKVOG JAMSTVA KOJE BI BILO IMPLICIRANO BILO KOJOM USTALJENOM POSLOVNOM PRAKSOM I/ILI TRGOVAČKIM UZANCAMA.MI NE JAMČIMO: (I) DA ĆE NAŠE USLUGE BITI SIGURNE ZA KORIŠTENJE ILI PRISTUPAČNE U BILO KOJEM TRENUTKU ILI NA BILO KOJOJ LOKACIJI; (II) DA ĆE BILO KOJE MANJKAVOSTI I/ILI GREŠKE BITI ISPRAVLJENE; (III) DA ĆE NAŠE USLUGE I INTERNETSKA STRANICA BITI LIŠENI RAČUNALNIH VIRUSA I/ILI BILO KOJEG DRUGOG ŠTETNOG MATERIJALA; (IV) DA ĆE NAŠE USLUGE I INTERNETSKA STRANICA ODNOSNO REZULTAT NJIHOVA KORIŠTENJA BITI U SKLADU S VAŠIM OČEKIVANJIMA. KORISTITE NAŠE USLUGE ISKLJUČIVO NA VLASTITI RIZIK.NAŠA ODGOVORNOST JE OGRANIČENA. IT, NAŠI DIREKTORI, RADNICI, SURADNICI I BILO KOJA S NAMA POVEZANA FIZIČKA I PRAVNA OSOBA, NISU ODGOVORNI ZA BILO KAKVU IZRAVNU ILI NEIZRAVNU ŠTETU ILI IZGUBLJENU DOBIT KOJE BISTE MOGLI PRETRPJETI U VEZI S KORIŠTENJEM NAŠIH USLUGA ILI KAO POSLJEDICU KORIŠTENJA NAŠIH USLUGA ODNOSNO POSTUPANJA PO OVIM OPĆIM UVJETIMA. NI U KOJEM SLUČAJU NAŠA UKUPNA ODŠTETNA ODGOVORNOST NE MOŽE BITI VEĆA OD VRIJEDNOSTI IZNOSA OD €100 (STOTINU EURA).
 1. Zaštita potrošača

Molimo Vas da imate na umu da je IT virtualna tržnica i da mi nismo trgovci ni prodavatelji artikala koji su oglašeni na našim internetskim stranicama. Kao naš korisnik, Vi ćete biti potrošač naših digitalnih Usluga koje čine funkcionalnu virtualnu tržnicu. Drugim riječima, mi ne trgujemo artiklima koji se prodaju na našoj internetskoj stranici.

Iz tog razloga, svaki individualni prodavatelj je jedini koji je odgovoran za zaštitu Vaših potrošačkih prava u pogledu artikala oglašenih na našoj internetskoj stranici. Kao što je navedeno ranije, izričito negiramo postojanje bilo kakvih jamstava i bilo kakve odgovornosti u pogledu artikala koje kupite koristeći naše Usluge.

Međutim, preuzimamo odgovornost za Vaša potrošačka prava u pogledu Usluga koje Vam pružamo. Naši Uvjeti korištenja za kupce sadrže detaljne informacije o pravima koja imate kao korisnik naših Usluga.

Koristeći se našom internetskom stranicom i Uslugama suglasni ste i potvrđujete da ste u cijelosti upoznati s Vašim pravima kao korisnik naših Usluga.

 1. Sporovi

Koristeći naše usluge suglasni ste da ćete dati sve od sebe da zajedno s IT sporazumno riješite sve moguće sporove u svezi s Općim uvjetima i/ili u svezi Vašeg korištenja naših Usluga. Pravna pravila koja se primjenjuju na bilo koji pravni spor glede Općih uvjeta i naših Usluga su sljedeća:

A. Primjenjivo pravo: Pravo koje je mjerodavno za Opće uvjete je pravo Europske unije i pravo Republike Hrvatske, bez obzira na pravila o sukobu zakona.

B. Online Dispute Resolution (ODR): Vi i IT ste suglasni da ćete sve sporove u svezi Općih uvjeta i/ili Vašeg korištenja naših Usluga rješavati putem Online Dispute Resolution (ODR) platforme koja se nalazi na Internet portalu „Your Europe“ kojeg možete pronaći ovdje.

C. Arbitraža: Vi i IT suglasni ste da ćete sve međusobne sporove koje nije moguće riješiti putem ODR platforme rješavati arbitražom, i to putem Stalnog izbranog sudišta Hrvatske Gospodarske komore sukladno „Zagrebačkim pravilima“, osim ako je zakonom drukčije predviđeno. U arbitraži, uključujući o pitanjima nadležnosti, odlučivat će arbitar pojedinac.

D. Sud: Vi i IT suglasni ste da ćete sve međusobne sporove koje nije moguće riješiti putem Arbitraže rješavati sudskim putem, te pristajete na međunarodnu nadležnost hrvatskog suda i mjesnu nadležnost Općinskog suda u Puli-Pola odnosno Trgovačkog suda u Pazinu.

 1. Sporovi među korisnicima

IT ni na koji način nije nadležan rješavati sporove među korisnicima. Potičemo mirno rješenje sporova među našim korisnicima i pokušat ćemo pomoći svim strankama u sporu pružajući Vam naše tumačenje svih mjerodavnih odredbi Općih uvjeta, ali imajte na umu da ne možemo rješavati nikakvu vrstu Vaših međusobnih sporova.

Osim toga, suglasni ste da oslobađate IT od bilo kakvih pravozaštitnih zahtjeva i odgovornosti povezanih sa Vašim sporovima s korisnicima ili trećim osobama.

 1. Izmjene i dopune Općih uvjeta

Suglasni ste da IT ima pravo revidirati Opće uvjete u bilo kojem trenutku i promijeniti ih iz bilo kojeg razloga. Smatra se da ste u svakom trenutku upoznati sa sadržajem Općih uvjeta te ste također suglasni da ih redovno provjeravate na našoj internetskoj stranici, jer postoji mogućnost da će biti ažurirani.

IT Vas može obavijestiti o promjenama Općih uvjeta putem e-maila, a Vi ste suglasni da o njima na taj način budete obaviješteni. Suglasni ste da ćete prihvatiti svaku našu obavijest putem e-maila, linkova i/ili objava na našoj internetskoj stranici koja sadrži Opće uvjete odnosno njihove promjene, te ste također suglasni da se iste smatraju prikladnim i valjano dostavljenim obavijestima.

Ako koristite naše Usluge smatra se da ste suglasni s Općim uvjetima i svakom njihovom promjenom.

 1. Završne odredbe

Ništa se u ovim Općim uvjetima ne može tumačiti na način da između Vas i IT-a stvara bilo kakav oblik ortaštva, partnerstva, zajedničkog pothvata, punomoći i tome slično, u bilo koju svrhu.

IT može prenijeti bilo koja ili sva svoja prava i obveze iz ovih Općih uvjeta bilo kojoj trećoj strani u bilo kojem trenutku.

Suglasni ste da nas nećete smatrati odgovornima za bilo kakav gubitak, štetu, kašnjenje ili nedjelovanje uzrokovano bilo kojim uzrokom koji je izvan naše kontrole.

Suglasni ste da, ako se utvrdi da je bilo koja odredba Općih uvjeta ništetna, pobojna ili neprovediva u bilo kojoj jurisdikciji, to neće utjecati na valjanost ili provedivost takve odredbe u bilo kojoj drugoj jurisdikciji, kao ni na valjanost i provedivost preostalih odredbi Općih uvjeta.

Ovi Opći uvjeti, uključujući sve njihove sastavne dijelove, čine cjelovit ugovor između Vas i IT-a u pogledu naših Usluga i zamjenjuju bilo kakav drugi ugovor koji bi Vi i IT mogli imati.

Potvrđujete da ste imali odgovarajuću priliku pregledati svaku odredbu u ovim Općim uvjetima. Slažete se da se nijedna odredba ovih Opći uvjeta neće protumačiti protiv IT-a iz razloga što smo mi izradili ili izmijenili takvu odredbu ili bilo koju drugu postojeću odredbu Općih uvjeta.

Ovim se odričete svih prigovora temeljenih na činjenici da su naši Opći uvjeti u elektroničkom obliku, kao i prigovora temeljenih na nepostojanju fizičkog potpisa stranaka na Općim uvjetima.

Ovi Opći uvjeti objavljeni su na hrvatskom jeziku odnosno na hrvatskom i engleskom jeziku u dijelu koji se odnosi na kupce. U slučaju spora, za potrebe tumačenja spornih odredbi ovih Općih uvjeta primjenjuje se samo verzija na hrvatskom jeziku.

Ova web stranica omogućuje kupcima korištenje usluga web trgovine na hrvatskom i engleskom jeziku.

 1. Kontaktirajte nas

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s Općim uvjetima ili našim Uslugama, pošaljite nam e-mail na support@istriantruffles.eu.

Objavljeno i ažurirano dana 16. kolovoza 2022. godine.

Pridruži se našim WhatsApp i Viber zajednicama!

Očekuje te 10% popusta na prvu kupovinu! Kod za popust nalazi se u opisu zajednice.

Klikni na jednu od aplikacija ili nas potraži pod imenom ISTRIAN TRUFFLES