ISTRIAN

Uvjeti korištenja za kupce

Ovi uvjeti korištenja za kupce sastavni su dio Općih uvjeta korištenja i kao takvi predstavljaju pravno obvezujući ugovor između Vas i Punta verde business solutions j.d.o.o. sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, Fažanska cesta-Valb. 82A, 52212 Fažana, OIB: 70424462847, kao jedinog vlasnika web stranice IstrianTruffles (www.istriantruffles.eu – u daljnjem tekstu trgovačko društvo Punta verde business solutions j.d.o.o. predstavljaju izrazi: „IT“, „naša internetska stranica“, „virtualna tržnica“, „mi“, i/ili bilo koja kombinacija odnosno izvedenica tih riječi).

Ovi Uvjeti korištenja za kupce utvrđuju vaša prava i obveze ako koristite IT virtualnu tržnicu i ostale usluge koje Vam IT pruža (u daljnjem tekstu: „Usluge“ ili bilo koja izvedenica te riječi), pa Vas molimo da ih pažljivo pročitate i proučite.

Korištenjem bilo koje od naših Usluga (ili samo pregledavanjem naše internetske stranice) suglasni ste s Općim uvjetima korištenja i ovim Uvjetima korištenja za kupce (dalje skupno nazvani „Opći uvjeti“).

Sadržaj:

 1. IT je virtualna tržnica, a ne prodavatelj
 2. Komunikacija korisnika na IT
 3. Pravila kupovine
 4. Unošenje Sadržaja
 5. Recenzije
 6. Obavijesti za potrošače
 7. Plaćanje i dostava
 1. IT je virtualna tržnica, a ne prodavatelj

IT je virtualna tržnica koja pruža isključivo uslugu zajedničkog virtualnog prostora koji okuplja prodavatelje i njihove kupce. Svi predmeti koji su oglašeni na našoj internetskoj stranici odnosno koji se prodaju putem naših Usluga prodaju se isključivo izravno od prodavatelja na način koji je u cijelosti neovisan i odvojen od IT-a. IT ne proizvodi, ne skladišti, ne prevozi i ne provjerava ni na koji način predmete koje prodavatelji prodaju putem naših Usluga odnosno koji su oglašeni na našoj internetskoj stranici. IT ni na koji način ne sudjeluje u pravnom odnosu između njegovih korisnika i nije dio nikakvih transakcija koje se među njima dogode.

Korištenjem bilo koje naše Usluge (ili samo pregledavanjem naše internetske stranice) suglasni ste da:

 1. Kupujete od prodavača koji ima svoj virtualni prostor na IT-u, i ne ostvarujete nikakvu kupnju izravno od IT-a;
 2. Ne kontroliramo niti provjeravamo prodavače i stoga ne možemo dati nikakva jamstva o zakonitosti, kvaliteti ili sigurnosti bilo kojeg predmeta prodanog putem naših Usluga i/ili navedenog na našoj internetskoj stranici;
 3. IT ne kontrolira i stoga ne može jamčiti urednu dostavu – u tu svrhu morate kontaktirati svakog pojedinačnog prodavatelja.

Potičemo vas da nam prijavite sve artikle ili prodavače koji krše bilo koju odredbu Općih uvjeta. To možete učiniti povjerljivim označavanjem. Sve što trebate učiniti je poslati nam e-mail u vezi s označenim sadržajem na: support@istriantruffles.eu.

 1. Komunikacija korisnika na IT

Alat za upite

IT-ov alat za upite bit će vam koristan ako želite komunicirati s prodavačima ili drugim IT korisnicima. Nije vam dopušteno koristiti ovaj alat za:

 1. Zlostavljanje ili uznemiravanje drugog korisnika ili upuštanje u netolerantno ili diskriminirajuće ponašanje;
 2. Slanje reklama ili zahtjeva za donacije, neželjenu poštu ili promocije;
 3. Ometanje transakcije ili poslovanja drugog kupca i/ili prodavatelja.

Uznemiravanje i uplitanje

Strogo je zabranjeno korištenje naših usluga (uključujući alat za upite) za uznemiravanje drugih korisnika ili ometanje njihovog poslovanja, uključujući objavljivanje zlonamjernog sadržaja i prijevaru s klikovima (click fraud). Alat za IT upite ne smije se koristiti za širenje mržnje ili bilo kakvo kršenje Općih uvjeta. Ako primijetite bilo kakvo ponašanje korisnika koje krši naša pravila, molimo da nas odmah obavijestite.

 1. Pravila kupovine

Korištenjem naših Usluga slažete se da bilo koji predmet objavljen na IT-u kupujete od neovisnog individualnog prodavača s vlastitim poslovanjem i svojim jedinstvenim cijenama, pravilima, rokovima obrade i sustavom plaćanja. Također se slažete da ste:

 1. Prije kupnje pročitali opis artikla i pravila trgovine;
 2. Unijeli ispravne i odgovarajuće podatke za plaćanje kupljenih artikala; i
 3. Prodavatelju dali točne i detaljne informacije o dostavi.

Prodavatelj se mora pridržavati svih IT-ovih Općih uvjeta i uvjeta objavljenih na svojoj internetskoj trgovini te prodavati samo artikle koji u svemu odgovaraju opisu kakvog je objavio.

Prije kupnje dužni ste pročitati ove Opće uvjete i opće uvjete svakog prodavatelja zasebno. U slučaju da pojedini prodavatelj nije zasebno objavio opće uvjete ugovora (poslovanja), njih zamjenjuju ovi Opći uvjeti.

 1. Unošenje Sadržaja

IT  pozdravlja svaku komunikaciju među svojim korisnicima koja nije protivna Općim uvjetima te potiče poštenje, otvorenost i kreativnost u razmjeni Sadržaja kao što su tekst, fotografije i tome slično.

Slažete se da na naše internetske stranice i/ili na bilo koji način putem naših Usluga nećete unositi Sadržaj koji:

 1. Je na bilo koji način uvredljiv, uznemirujuć, opscen ili tome slično;
 2. Je na bilo koji način netolerantan ili diskriminirajuć;
 3. Sadrži prijetnje ili iznudu;
 4. Sadrži bilo kakve informacije ili tvrdnje o predmetima koji su zabranjeni ili ograničeni u pravnom prometu (kao npr. oružje, droga, lijekovi, itd.);
 5. Sadrži lažne ili zavaravajuće tvrdnje o proizvodima;
 6. Spominje bilo koje treće strane kao što su primjerice IT ili prijevoznici;
 7. Sadrži reklame, bilo kakvo oglašavanje ili spam;
 8. Sadrži osobne podatke;
 9. Krši tuđu privatnost ili prava intelektualnog vlasništva; ili
 10. Je na bilo koji način lažan, prijevaran ili obmanjujuć.
 1. Recenzije

Bili bismo zahvalni ako nama i prodavateljima pomognete da poboljšamo Vaše iskustvo na IT-u na način da ostavite recenziju ispod objavljenog artikla odabirom ocjene od jedne do pet zvjezdica. Imajte na umu da će Vaša recenzija i podaci o Vašem profilu biti javno prikazani na našim internetskim stranicama. Možete ostaviti i uređivati svoju recenziju u roku od 15 (petnaest) dana nakon procijenjenog datuma isporuke artikla.

Prije nego što ostavite recenziju, slažete se da se ona smatra Sadržajem kojem, pored drugih ograničenja propisanih Općim uvjetima, nije dopušteno:

 1. Uključivati lažnu promociju ili lažno napuhati ocjenu recenzije; i
 2. Na bilo koji način umanjiti ili dovesti u pitanje integritet sustava recenzije.

IT zadržava pravo ukloniti sve recenzije u bilo koje vrijeme, posebno one koje krše Opće uvjete ili uvjete pojedinog prodavatelja.

 1. Obavijesti za potrošače

IT i svaki prodavatelj na IT-u dužni su Vas kao potrošača na jasan i razumljiv način obavijestiti o nizu informacija (glavna obilježja robe, podaci o trgovcu, cijeni i tome slično) koje su propisane pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

Naši prodavatelji su, zajedno s IT-om, donositelji svih dijelova Općih uvjeta kojima se ispunjavaju zakonske obveze obavještavanja Vas kao potrošača o propisanim informacijama. Informacije o Vašim zakonskim pravima kao potrošača iznosimo u ovom poglavlju.

Jednostrani raskid ugovora

Prvenstveno ističemo da su osnovni artikli kojima prodavatelji trguju na našim internetskim stranicama lako kvarljiva roba kojoj brzo istječe rok trajanja, i za tu je robu isključeno pravo na jednostrani raskid ugovora.

U odnosu na robu za koju je zakonski moguć jednostrani raskid ugovora, ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona i adresu elektroničke pošte. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam elektroničkom poštom.

Rok za jednostrani raskid ugovora je 14 dana od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik (dalje skupno označeni kao: potrošač), roba koja čini predmet ugovora predana u posjed. Ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok za raskid ugovora započinje teći od dana kada je potrošaču predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe. Ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni period, rok za raskid ugovora započinje teći od dana kada je potrošaču predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka robe. Ako jednostrano raskinete ugovor, prodavatelj će izvršiti povrat novca koji je od Vas primio, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je zaprimio Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu, odnosno na bankovni račun s kojeg ste izvršili uplatu prilikom kupnje. Povrat novca prodavatelj može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu dostavite dokaz da ste robu poslali nazad.

Povrat robe ste dužni izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada ste obavijestili prodavatelja o svojoj odluci da raskinete ugovor. Izravne troškove povrata robe morate snositi sami. Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Korištenje prava na jednostrani raskid ugovora podrazumijeva povrat neoštećene robe, u originalnoj ambalaži. Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora s našim prodavateljima ako je:

 • predmet ugovora roba čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja prodavatelja, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora
 • predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe
 • predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
 • predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima
 • predmet ugovora isporuka alkoholnih pića čija je cijena ugovorena u trenutku sklapanja ugovora, a dostava može uslijediti tek nakon 30 dana, ako je cijena ovisna o promjenama na tržištu koje su izvan utjecaja prodavatelja
 • predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije
 • predmet ugovora pružanje usluge prijevoza robe, usluge najma vozila, usluge isporuke hrane i pića ili usluga vezanih uz slobodno vrijeme, ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma ili u određenom razdoblju.

Pisani prigovor potrošača

Vaše je pravo podnijeti pisani prigovor potrošača sukladno pravnim pravilima Europske unije o zaštiti potrošača kako IT-u tako i našim prodavateljima, i to putem pošte ili elektroničke pošte. Ako pisani prigovor uputite putem elektroničke pošte, primitak istoga bit će potvrđen bez odgađanja putem elektroničke pošte, te će na Vaš prigovor biti odgovoreno u roku od 15 dana.

U prigovoru je potrebno navesti svoje ime i prezime i adresu ili kontakt na koju ćemo poslati potvrdu primitka i odgovor.

Pisani prigovor potrošača možete podnijeti IT-u putem sljedeće e-mail adrese: support@istriantruffles.eu

Pisani prigovor potrošača možete podnijeti našim prodavateljima putem obrasca za upit istaknutom na njegovoj internetskoj trgovini.

Podnošenje običnih reklamacija regulirano je točkom 6. ovih Uvjeta korištenja za kupce, dok je rješavanje potrošačkih sporova regulirano točkom 10. Općih uvjeta korištenja.

Odgovornost za materijalne nedostatke

Naši prodavatelji odgovaraju za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na Vas kao kupca, kao i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Vas kao kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.

Kao kupac dužni ste kupljeni artikl na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovitom tijeku stvari moguće i o vidljivim nedostacima obavijestiti prodavatelja u roku od 8 (osam) dana.

Ostale odredbe o odgovornosti

Podaci o artiklima su generirani na temelju podataka dobivenih od prodavatelja i samo u svrhu informiranja.

Unatoč naporima da se podaci stalno ažuriraju, može se dogoditi da se podaci o Usluzi, cijenama, artiklima ili dostavi mijenjaju tako brzo da IT ne uspije na vrijeme ispraviti podatke i podaci ostaju nepromijenjeni. U tom slučaju, IT će obavijestiti kupca o promjenama i omogućiti poništenje naloga, zamjenu naručenog artikla ili neku drugu dogovorenu mogućnost.

Sve cijene i rokovi isporuke vrijede samo kada je narudžba potvrđena i označena s oznakom “Narudžba potvrđena”.

Po ponovnoj narudžbi artikla, IT ni njegovi prodavatelji ne jamče istu cijenu kao što je imao prije povlačenja iz prodaje.

Iako IT i njegovi prodavatelji nastoje pružiti točne slike proizvoda, sve fotografije su snimljene kao simbolične i ne prikazuju stvarna obilježja artikla.

IT zadržava pravo tiskarske pogreške.

IT ni njegovi prodavatelji ne odgovaraju za urednu dostavu u skladu s ovim Općim uvjetima u situacijama na koje ne može utjecati, npr. u slučaju više sile.

IT nije odgovoran za pogrešnu upotrebu naručenih proizvoda.

Internetske stranice koje su direktno ili indirektno povezane sa internetskom stranicom IT nisu pod našim nadzorom te ih kao takve ne kontroliramo i ne uređujemo. IT iz tog razloga ne snosi odgovornost za informacije koje se nalaze na povezanim internetskim stranicama. Poveznice na internet stranice trećih strana su navedene samo iz praktičnih razloga te IT ne odgovara za vjerodostojnost i pouzdanost podataka i informacija na tim stranicama.

 1. Plaćanje i dostava

Cijene

Istaknute cijene artikala su maloprodajne, sadrže iznos poreza na dodanu vrijednost (ako je to primjenjivo) te su izražene u kunama i eurima.

Cijene su podložne promjenama.

Istaknute cijene proizvoda ne sadrže cijenu troškova prijevoza, dostave ili poštanskih usluga koje se naplaćuju dodatno.

Naši prodavatelji mogu po svojoj odluci određene proizvode ponuditi po cijenama nižim od cijena u redovitoj prodaji odnosno uz poseban popust koji je dostupan pod istim uvjetima svim kupcima ili samo točno specificiranoj skupini kupaca. Uvjeti posebnih oblika prodaje poput trajanja takve prodaje, ograničenje količina robe, visina popusta i sl. bit će detaljno opisani na stranici prodavatelja. Nakon proteka roka prodaje po cijenama nižim od cijena u redovitoj prodaji, prodavatelji ne mogu primati narudžbe po uvjetima koji se odnose na posebne oblike prodaje kojima je istekao rok.

Načini plaćanja

Naši prodavatelji Vam omogućuju kupnju odabranih proizvoda plaćanjem izravno putem interneta, i to kartičnim plaćanjem putem sustava Stripe.

Troškove kartične naplate u cijelosti snosi IT u ime i za račun prodavatelja, te oni neće biti naplaćeni kupcu.

Molimo da pročitate Opće uvjete poslovanja Stripe-a ovdje.

Dostava

Kupljeni proizvodi bit će Vam dostavljeni putem kurirskog poduzeća DHL ili DPD.

Cijene dostave ovise o tarifama navedenih kurirskih poduzeća koje su objavljene na njihovim internetskim stranicama.

Kupac je prilikom odabira kurirskog poduzeća dužan voditi računa o vremenu trajanja dostave do njegovog mjesta prebivališta odnosno sjedišta. Napominjemo da DHL vrši dostavu unutar 2 (dva) radna dana od učinjene narudžbe, dok DPD načelno vrši dostavu unutar 4 – 6 (četiri do šest) radnih dana od učinjene narudžbe.

Narudžbe za dostavu DPD-om šalju se od ponedjeljka do četvrtka.

Radi očuvanja svježine proizvoda, preporučamo Vam da radi dostave svježeg tartufa izvan granica Republike Hrvatske odaberete opciju dostave putem DHL-a.

IT i naši prodavatelji ne odgovaraju za materijalne nedostatke svježeg tartufa ako ste odabrali opciju dostave istoga koja traje više od 2 (dva) radna dana.

Molimo da pročitate Opće uvjete poslovanja DHL-a ovdje.

Molimo da pročitate Opće uvjete poslovanja DPD-a ovdje.

Neki prodavači nude besplatnu dostavu na određeni iznos narudžbe. Npr. prodavač može nuditi besplatnu dostavu za ukupnu narudžbu veću od 500 kn. Ako kupujete više artikala od istog prodavača plaćate samo jednu dostavu, odnosno cijena se računa po ukupnoj težini svih proizvoda u paketu. Cijena dostave ovisi o ukupnoj težini artikla zajedno s paketom.

U sve cijene dostave već je uključen PDV.

Objavljeno i ažurirano dana 25. kolovoza 2022. godine.

Pridruži se našim WhatsApp i Viber zajednicama!

Očekuje te 10% popusta na prvu kupovinu! Kod za popust nalazi se u opisu zajednice.

Klikni na jednu od aplikacija ili nas potraži pod imenom ISTRIAN TRUFFLES