ISTRIAN

Uvjeti korištenja za prodavatelje

Ovi uvjeti korištenja za prodavatelje sastavni su dio Općih uvjeta korištenja i kao takvi predstavljaju pravno obvezujući ugovor između Vas i Punta verde business solutions j.d.o.o. sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, Fažanska cesta-Valb. 82A, 52212 Fažana, OIB: 70424462847, kao jedinog vlasnika web stranice IstrianTruffles (www.istriantruffles.eu – u daljnjem tekstu trgovačko društvo Punta verde business solutions j.d.o.o. predstavljaju izrazi: „IT“, „naša internetska stranica“, „virtualna tržnica“, „mi“, i/ili bilo koja kombinacija odnosno izvedenica tih riječi).

Ovi Uvjeti korištenja za prodavatelje utvrđuju vaša prava i obveze kad koristite IT virtualnu tržnicu i ostale usluge koje Vam IT pruža (u daljnjem tekstu: „Usluge“ ili bilo koja izvedenica te riječi), pa Vas molimo da ih pažljivo pročitate i proučite.

Korištenjem bilo koje od naših Usluga (ili samo pregledavanjem naše internetske stranice) suglasni ste s Općim uvjetima korištenja i ovim Uvjetima korištenja za prodavatelje (dalje skupno nazvani „Opći uvjeti“).

Vaša prava i obveze kao prodavatelja, kao i smjernice koje će pomoći Vašem uspješnom poslovanju, iznosimo u nastavku.

Sadržaj

 1. O artiklima i prodaji
 • a. Što i kako se smije prodavati putem IT-a
 • b. Što se ne smije prodavati na IT-u
 • c. Upravljanje Virtualnim štandom
 • d. Zakonitost Vašeg poslovanja
 • e. Standardi Vašeg poslovanja

2. Naknade za prodaju, porezi, računi i konverzija valute

 • a. Naknade
 • b. Porezi
 • c. Računi
 • d.Konverzija

3. Ophođenje s drugim korisnicima

 • a. Stvaranje i prijenos Sadržaja
 • b. Privatnost i zaštita osobnih podataka
 • c. Komunikacijski standardi

4. Recenzije i Vaš korisnički račun

 • a. Recenzije
 • b. Vaš korisnički račun
 1. O artiklima i prodaji

a. Što i kako se smije prodavati putem IT-a

IT je virtualna tržnica na kojoj možete prodavati svoje tartufe, proizvode od tartufa te prehrambene i druge proizvode koji su s njima povezani kao što su npr. alkoholna pića, delikatesni proizvodi, tjestenina, mliječne i mesne prerađevine i tome slično (dalje skupno označeni kao: artikli odnosno bilo koja izvedenica te riječi).

Korištenjem naših Usluga jamčite da su svježi tartufi koje prodajete putem IT-a pronađeni ili uzgojeni isključivo na teritoriju Istarske županije, te da je karakterističan sastojak (npr. tartuf u tartufati) svih ostalih artikala također isključivo porijeklom iz teritorija Istarske županije. Također jamčite da su ostali sastojci artikla u omjeru od najmanje 51% porijeklom iz teritorija Istarske županije. Ova se odredba ne odnosi na ambalažu.

Ako prodajete svoje artikle putem IT-a, jamčite:

 1. Da ste tartufe sami pronašli u prirodi i/ili uzgojili;
 2. Da posjedujete sve potrebne licence odnosno dozvole za obavljanje svoje djelatnosti;
 3. Da ste artikl pribavili na zakonit način;
 4. Da artikl u svemu odgovara svim propisima i standardima te da je siguran za konzumaciju;
 5. Da ste istoga zapakirali, skladištili i otpremili sukladno propisima;
 6. Da artikl odgovara opisu i kategoriji koje ste objavili na našim internetskim stranicama;
 7. Da su fotografije artikla koje ste objavili na IT-u Vaše vlasništvo;
 8. Da ste na IT unijeli točne podatke o svakom subjektu koji je uključen u izradu artikla.

Imajte na umu da ste u slučaju nepridržavanja Općih uvjeta odgovorni za svu štetu koju time možete prouzročiti IT-u.

b. Što se ne smije prodavati na IT-u

Artikli koji na bilo koji način krše Opće uvjete, zakon ili druge pravne propise, prava trećih osoba uključujući prava intelektualnog i industrijskog vlasništva, ne smiju se prodavati na IT-u.

Suglasni ste da ćete isporučivati Vaše artikle samo i isključivo u države članice Europske unije.  U slučaju da isporučite artikl u državu koja nije članica Europske unije, Vaš korisnički račun bit će ugašen te ćete IT-u odgovarati za svaku štetu koju ste na taj način prouzročili.

Korisnici mogu prijaviti artikle za koje se čini da krše Opće uvjete odnosno bilo kakve propise. U slučaju da se takva prijava pokaže osnovanom Vaši artikli će biti uklonjeni s IT-a i Vaš korisnički račun ugašen. Imajte uvijek na umu da IT također može suspendirati ili ukinuti vaš račun zbog bilo kakvog kršenja Općih uvjeta.

c. Upravljanje Virtualnim štandom

Virtualni štand je dio naše internetske stranice koji je rezerviran za Vas kao prodavatelja i Vaše poslovanje s kupcima koji posjećuju IT virtualnu tržnicu. Suglasni ste da je svaki Virtualni štand zasebna internetska (web) trgovina za koju u svemu odgovarate Vi kao samostalan prodavatelj.

Ako prodajete svoje artikle putem IT-a, suglasni ste da ste dužni:

 1. Održavati Vaš Virtualni štand u svemu u skladu s propisima koji reguliraju zaštitu potrošača, web trgovinu i svim ostalim zakonima odnosno drugim propisima;
 2. Objaviti Vaše opće uvjete koji su u svemu u skladu s važećim pravnim propisima – ako to ne učinite smatra se da pristajete da iste zamjenjuju Opći uvjeti;
 3. U Virtualni štand unositi samo točne, istinite i potpune informacije i sadržaje koji su u svemu u skladu s Općim uvjetima i Vašim općim uvjetima;
 4. Poštivati svačije pravo intelektualnog odnosno industrijskog vlasništva;
 5. Suzdržati se od svakog oblika izbjegavanja plaćanja naknade za korištenje naših Usluga, a osobito od ugovaranja kupoprodaje izvan IT-a s kupcima koji su Vam se obratili putem IT virtualne tržnice;
 6. Suzdržati se od stvaranja više od jednog Virtualnog štanda po prodavatelju i poduzimanja bilo koje radnje u svrhu zavaravajućeg oglašavanja, manipulacije pretraživanjem, ili bilo kakvog zaobilaženja Općih uvjeta;
 7. Suzdržati se od bilo kakvog dogovaranja s drugim prodavateljima koje ima za svrhu (a) manipulaciju cijenama na štetu ostalih prodavatelja odnosno IT-a ili (b) postizanje bilo kakvog protuzakonitog utjecaja na tržište.

d. Zakonitost Vašeg poslovanja

Korištenjem naših Usluga slažete se da ste sami odgovorni za poštivanje svih primjenjivih pravnih propisa vezanih za Vašu djelatnost i za artikle koje prodajete, uključujući ali ne ograničavajući se na propise o zaštiti potrošača, zaštiti osobnih podataka, te propise koji reguliraju sigurnost hrane te primjenu i isticanje na artiklima svih propisanih upozorenja i oznaka. IT ni na koji način ne odgovara za eventualne pravne i/ili materijalne nedostatke koje mogu imati Vaši artikli, te ni na koji način ne preuzima odgovornost za bilo koje Vaše privatne ili javne pravne obveze prema bilo kojem subjektu.

Također ste suglasni da ste sami odgovorni za ispunjenje svih obveza sukladno propisima o trgovini, elektroničkoj trgovini (npr. obveza informiranja o poreznom broju ako ste obveznik plaćanja PDV-a) i tome slično.

e. Standardi Vašeg poslovanja

Suglasni ste da ste dužni svojim kupcima pružiti izvrsnu korisničku uslugu i zadržati njihovo povjerenje. Ako Virtualni štand na bilo koji način ne udovoljava Općim uvjetima i IT-ovim standardima razine usluge prodavatelja, IT će poduzeti odgovarajuće pravne i faktične radnje da se takav Virtualni štand uskladi s Općim uvjetima ili da se korisnički račun ugasi, a u krajnjem slučaju moguće je i da IT prema prodavatelju koji je za dotični Virtualni štand odgovoran postavi zahtjev za naknadu štete.

Ako prodajete svoje artikle putem IT-a, suglasni ste da ste dužni:

 1. Poštivati oglašeno vrijeme dostave i obrade – dužni ste odmah poslati artikl ili na drugi način izvršiti transakciju s kupcem, osim ako ne postoje izvanredne okolnosti,
 2. Odgovarati na poruke kupaca na vrijeme,
 3. Poštivati obveze koje ste preuzeli prema kupcima sukladno Općim uvjetima i/ili općim uvjetima svojeg Virtualnog štanda,
 4. Bilo kakve nesuglasice odnosno sporove s kupcima rješavati izravno s njima na ljubazan i miran način, a ako do sporazumnog rješenja nije nikako moguće doći dužni ste kupce uputiti na rješavanje sporova putem ODS platforme (toč. 10. B Općih uvjeta korištenja),
 5. Obavijestiti kupca ako niste u mogućnosti ispuniti njegovu narudžbu i isporučiti kupljeni artikl, i to bez odgode, tj. čim saznate za okolnost koja Vas sprječava u ispunjenju ugovorne obveze – Upute o tome kako otkazati narudžbu možete pronaći ovdje.
 1. Naknade za prodaju, porezi, računi i konverzija valute

a. Naknade

Za korištenje naših Usluga prodavateljima se naplaćuje provizija, administrativna naknada i druge naknade povezane s plaćanjima subjekata koji vrše usluge financijskih transakcija na daljinu (kartično plaćanje, PayPal i sl.), poštanske usluge i tome slično (DHL, DPD). Detaljnije informacije o naknadama možete pronaći u našim Pravilima o naknadama i cijenama za prodavatelje.

b. Porezi

Suglasni ste da ste u cijelosti sami odgovorni za plaćanje bilo kakvih poreznih obveza koje imate prema Republici Hrvatskoj sukladno domaćem poreznom pravu odnosno bilo kakvih poreznih obveza koje imate prema državi u kojoj vršite isporuku artikla, prema poreznom pravu dotične države.

c. Računi

Suglasni ste da ste u cijelosti sami odgovorni za obvezu izdavanja računa Vašim kupcima u propisanom sadržaju i obliku. IT neće formulirati nikakve račune koje ste Vi dužni ispostavljati svojim kupcima.

d. Konverzija

Naši partneri će Vam pružiti uslugu izvršenja novčane transakcije između Vas i Vaših kupaca, te će pritom izvršiti konverziju valute plaćanja s EUR-a u HRK u trenutku prijenosa na Vaš bankovni račun. Drugim riječima, sve uplate na Vaš račun pojavit će se u kunskoj valuti do ulaska Republike Hrvatske u Europsku monetarnu uniju, a nakon toga u valuti EUR. Molimo da pročitate Opće uvjete poslovanja naših partnera ovdje.

 1. Ophođenje s drugim korisnicima

Korištenjem naših Usluga slažete se da ćete se prema ostalim korisnicima IT virtualne tržnice odnositi s poštovanjem i obazrivošću. Slažete se da ste kao prodavatelj dužni, između ostalog, štititi osobne podatke svih korisnika te se truditi da svojim kupcima pružite čim kvalitetniju podršku, što uključuje promptno i pristojno odgovaranje na njihove poruke.

a. Stvaranje i prijenos Sadržaja

Osim pridržavanja pravila o Sadržajima koja su propisana u našim Općim uvjetima korištenja, slažete se da ste također dužni truditi se da svaka komunikacija na IT virtualnoj tržnici bude sigurna, dostojanstvena i s poštovanjem.

Također se osobito slažete da na našim internetskim stranicama nećete prenositi Sadržaje koji su:

 1. Kršenje bilo kojih tuđih prava ili tuđe privatnosti;
 2. Prijeteći, uznemiravajući, uvredljivi, klevetnički, ili na neki drugi način krše Opće uvjete;
 3. Lažni, varljivi ili obmanjujući;
 4. Opsceni ili vulgarni.

b. Privatnost i zaštita osobnih podataka

Suglasni ste da ste sami odgovorni za zaštitu osobnih podataka koje primite, obrađujete i čuvate, kao i za adekvatnu primjenu propisa o zaštiti osobnih podataka. Ako na svom Virtualnom štandu ne objavite vlastita pravila o zaštiti osobnih podataka, suglasni ste da se umjesto njih primjenjuju naša Pravila zaštite osobnih podataka.

Suglasni ste da se smatrate neovisnim voditeljem obrade osobnih podataka kupaca i/ili drugih korisnika do kojih ste došli korištenjem naših Usluga.

Za više informacija o Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR), pogledajte https://gdpr-info.eu i http://gdprandyou.ie. Kao voditelj obrade podataka (to je netko tko odlučuje koji će se osobni podaci prikupljati i u koju svrhu će se koristiti) možda ćete biti dužni prema primjenjivim propisima o zaštiti osobnih podataka udovoljavati zahtjevima korisnika za pristup podacima, prenosivost, ispravak, brisanje i prigovore na obradu.

Imajte na umu da ako otkrijete osobne podatke korisnika sami odgovarate za to neovlašteno otkrivanje. Primjerice, možete dobiti adresu e-pošte kupca ili druge informacije kao rezultat ulaska u transakciju s tim kupcem. Ove se informacije mogu koristiti samo za komunikaciju u vezi s IT-om ili za transakcije uz pomoć IT-a. Ne smijete koristiti ove podatke za neželjene komercijalne poruke ili neovlaštene transakcije. Bez pristanka kupca i u skladu s Općim uvjetima i zakonskim odnosno podzakonskim pravilima ne smijete dodati nijednog IT korisnika na svoju e-poštu ili fizičku listu za poštu, koristiti identitet tog korisnika za marketing ili dobiti ili zadržati bilo kakve podatke o plaćanju. Imajte na umu da ste odgovorni za poznavanje standarda privole koja je potrebna u bilo kojem slučaju. Ako se utvrdi da ste IT i vi zajednički voditelji obrade osobnih podataka i ako je IT tužen, kažnjen ili na neki drugi način snosi troškove zbog nečega što ste učinili u svojstvu zajedničkog voditelja obrade osobnih podataka korisnika, slažete se da ćete IT-u naknaditi štetu i troškove koji u vezi s tim nastanu.

c. Komunikacijski standardi

IT pruža mogućnost kupcima da Vam se izravno obrate putem e-maila odnosno platforme za upit, što smatramo najboljim načinom da vam kupci postave pitanja odnosno iznesu zahtjeve vezane uz artikle ili narudžbe.

Suglasni ste da ne smijete:

 1. Slati neželjene reklame ili promocije, zahtjeve za donacije ili bilo kakvu neželjenu poštu,
 2. Uznemiravati ili zlostavljati kupca ili drugog korisnika,
 3. Kontaktirati s kupcem ili drugim korisnikom nakon što Vas je izričito zamolio da to ne činite,
 4. Ometati transakcije ili poslovanja kupca ili drugog korisnika.

Ometanje je miješanje u bilo kakvu radnju ili transakciju kupca ili drugog korisnika koju isti obavlja putem IT virtualne tržnice. Slažete se da je ometanje strogo zabranjeno na IT-u, primjerice:

 1. Kontaktiranje korisnika putem IT poruka kako bi ga upozorili da se udalji od određenog korisnika, trgovine ili artikla;
 2. Objavljivanje na javnim (virtualnim ili stvarnim) prostorima radi prigovora ili rasprave o sporu s korisnikom;
 3. Kupnja od drugog prodavatelja isključivo s ciljem ostavljanja negativne ocjene;
 4. Zlonamjerno klikanje na reklame za promovirane oglase konkurenta kako bi se potrošio proračun za oglašavanje tog člana, također poznat kao “prijevara s klikovima”;
 5. Stvaranje ili korištenje računa neovisnog kupca za zlonamjerno glasovanje negativnim recenzijama druge trgovine kako bi se te recenzije pozicionirale na uočljivije mjesto.

Svaka je uporaba e-maila za uznemiravanje korisnika strogo zabranjena. Ako primite e-mail koji krši ovu odredbu ili Opće uvjete, odmah nas obavijestite.

Imajte na umu da kupci u Europskoj uniji mogu imati pravo na raskid ugovora unutar 14 dana nakon primitka artikla, s time što se to pravo ne odnosi na lako kvarljivu robu.

 1. Recenzije i Vaš korisnički račun

a. Recenzije

Ako prodajete svoje artikle putem IT-a, suglasni ste da kupci mogu ostaviti recenziju na Vaše artikle objavljene na Virtualnom štandu koje se sastoje od ocjene od jedne do pet zvjezdica u roku od 15 (petnaest) dana nakon procijenjenog datuma isporuke Vašeg artikla.

Kada dobijete recenziju koja je manja od 3 zvjezdice možete se obratiti kupcu.

Suglasni ste da Vaš odgovor na recenzije ne smije:

 1. Sadržavati osobne podatke;
 2. Sadržavati uznemirujući ili uvredljiv jezik ili slike ili Sadržaj koji na drugi način krši Opće uvjete;
 3. Sadržavati lažne, varljive ili obmanjujuće informacije;
 4. Sadržavati opsceni ili vulgarni jezik ili slike;
 5. Sadržavati oglašavanje ili neželjenu poštu;
 6. Biti o stvarima koje su izvan kontrole prodavatelja, kao što su prijevoznik, IT ili treća strana;
 7. Sadržavati prijetnje ili iznudu; ili
 8. Potkopavati integritet sustava recenzija.

b. Vaš korisnički račun

Suglasni ste da IT smije u bilo kojem trenutku i bez navođenja razloga poduzeti radnje koje mogu ograničiti vidljivost Vašeg Virtualnog štanda, artikala i oglasa, ili koje utječu na Vaš korisnički račun. Najčešći razlog tome može biti zaštita IT virtualne tržnice i poboljšanje naših Usluga. U slučaju da uočimo neobičnu aktivnost kupaca ili Vas kao prodavatelja, ili iz drugog razloga smatramo da može doći do povećanog rizika od kršenja pravnih propisa ili Općih uvjeta, Vaš korisnički račun i Virtualni štand će biti privremeno suspendirani ili trajno zatvoreni. Kad je to prikladno i dopušteno zakonom, IT će Vam prenijeti informacije o problemu radi kojeg je Vaš korisnički račun zatvoren.

Kad se dogodi neuobičajen porast narudžbi, suglasni ste da može doći do povećanja ili smanjenja rangiranja u pretraživanju. Naglo povećanje broja narudžbi i dobrih recenzija često može rezultirati većom vidljivošću Virtualnog štanda na našoj internetskoj stranici, ali to ne mora uvijek biti slučaj već se može dogoditi i smanjenje njegove vidljivosti.

Suglasni ste da možemo deaktivirati Vaš Sadržaj odnosno suspendirati ili ukinuti Vaš korisnički račun (i sve račune za koje IT utvrdi da su povezani s vašim računom) i Vaš pristup našim Uslugama ako posumnjamo da Vi, Vaš Sadržaj ili Vaša upotreba naših Usluga krši Opće uvjete.

Objavljeno i ažurirano dana 31. kolovoza 2022. godine.

Pridruži se našim WhatsApp i Viber zajednicama!

Očekuje te 10% popusta na prvu kupovinu! Kod za popust nalazi se u opisu zajednice.

Klikni na jednu od aplikacija ili nas potraži pod imenom ISTRIAN TRUFFLES